Ons Specialisme
Juridisch Adviesbureau ít Gooi is van vele markten thuis; wij hebben vele jaren ervaring op de verschillende rechtsgebieden. Toch hebben wij van een aantal rechtsgebieden een specialisme gemaakt: het arbeidsrecht, contractenrecht, het ondernemingsrecht en het huurrecht. Dat zijn nu juist die rechtsgebieden die u veel problemen zullen kunnen opleveren.

 

Arbeidsrecht
Juridisch Adviesbureau ít Gooi heeft op het gebied van het arbeidsrecht meer dan voldoende kwaliteit in huis om op snelle en effectieve wijze de juiste zetten te kunnen doen op het gebied van het arbeidsrecht. Denkt u bijvoorbeeld aan:

        het opstellen van diverse soorten arbeidsovereenkomsten,

        het maken algemene arbeidsvoorwaarden,

        vragen over een CAO,

        advies over het uitlenen of inlenen van gedetacheerd personeel.

 

Daarnaast kunnen wij behulpzaam zijn bij (dreigende) arbeidsconflicten. Vaak moet u snel een correcte beslissing kunnen nemen als reactie op een plotseling opkomende acute situatie (een werknemer die verdacht wordt van het plegen van fraude, een werknemer die herhaaldelijk te laat komt of die buitensporig veel ziek is, een werknemer die concurrerende activiteiten onderneemt, etc.). Zet u de eerste stappen verkeerd, dan heeft dat soms desastreuze gevolgen voor de afloop van het geschil.
Na een korte uitleg uwerzijds kunnen wij u al snel op het juiste spoor zetten.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht omvat het recht met betrekking tot (de uitoefening van) een onderneming, zoals het recht met betrekking tot de diverse rechtsvormen waarin een onderneming kan worden uitgeoefend, de structuur van een onderneming (waaronder medezeggenschap en toezicht), alsmede enkele bijzondere rechtsgebieden als samenwerking tussen ondernemingen, publicatie en registratie.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

 

Wij kunnen ook een juridische scan van uw bedrijf maken op verschillende juridische terreinen, waarbij uw aansprakelijkheid als ondernemer in beeld wordt gebracht, zodat u tijdig de nodige maatregelen kunt nemen om claims te voorkomen.

Contractenrecht

Wij zijn graag bereid en in staat om contracten voor u op te stellen, te updaten of te beoordelen op velerlei terrein.

Daarnaast levert de uitleg, het opstellen en de toepassing van algemene (leverings-) voorwaarden regelmatig problemen op, waarbij wij u van dienst kunnen zijn.

Informeert u naar de mogelijkheden.

Huurrecht

 

Het huurrecht bevat veel regels van dwingend recht. Er gelden verschillende regels voor de huur en verhuur van bedrijfsruimte (zoals winkels en horeca-panden), kantoorruimte en woningen. Wij kunnen bijvoorbeeld een contract voor u opstellen, waarin uw positie zo flexibel mogelijk wordt gemaakt. Ook kunnen wij uw belangen behartigen tegenover de wederpartij of bij de kantonrechter.

 

Dit zijn voorbeelden van rechtsgebieden waar vaak problemen ontstaan.

Uiteraard kunt u voor deze en andere juridische vragen en rechtsbijstand bij ons terecht.